Nu startar ombyggnationen av Drottningtorget i centrala Trollhättan. Och du kan följa hela resan från första till sista spadtag!

Efter en lång process där trollhätteborna själva fått vara med och tycka till har det blivit dags att sätta spaden i backen. Nu inleds den första etappen i ombyggnationen av knutpunkten i centrum där nya hållplatser ska byggas och en ny gång- och cykelväg ska anläggas.

Missa ingenting från renoveringen av Drottningtorget genom att följa livesändningen från en webbkamera som täcker hela området! 

Etapp 1 (Klart 2017)
Bussar flyttas från torget och nya hållplatser byggs på angränsande gator. En ny gång- och cykelväg anläggs på torget.

Etapp 2 (Preliminär byggtid under 2018)
Den gamla bussytan på torget byggs om och busshållplatser tas bort för att ersättas med ny markbeläggning och planteringsytor. Även sittplatser, cykelställ och annat installeras.

Etapp 3 (Preliminär byggtid under 2019)
Resterande del av torget byggs om. Lindallén föryngras och får nya träd, det anläggs ny markbeläggning och det installeras nya sittplatser och belysning.