Linbanan mellan Innovatumområdet och Insikten kan ha gjort sitt. Det skriver TTELA.

Det blir ingen 18:e sommar för Sveriges sydligaste linbana. Luftfärden som sträcker sig från Innovatum till fallområdet i Trollhättan är för dyr att bedriva. Innovatum AB har nu planer på att sälja linbanan.

- För att fortsätta driva linbanan långsiktigt skulle det behövas en uppgradering eller renovering av vissa delar, och det ser vi inte som ett alternativ eftersom vi inte har intäkter som matchar kostnaderna, berättar Martin Wänblom, VD Innovatum AB, för tidningen.

Under våren kommer bolaget undersöka om det finns något intresse för att köpa linbanan. Till dess ser det inte ut som att linbanan kommer att gå överhuvudtaget.

- Sen får styrelsen ta beslut om vad vi ska göra med den. Blir linbanan såld kommer den att monteras ner och sättas upp någons annanstans, säger Wänblom.