Mediekoncernen Stampen, där lokaltidningarna TTELA och Trollhättan 7Dagar ingår, ansöker om företagsrekonstruktion.

Stampens skuldsättning blev till slut för stor. Nu ansöker mediekoncernen om rekonstruktion för att rädda verksamheterna - och jobben.

- Vi har idag bra verksamheter som utvecklas i rätt riktning. Men skulderna är fortfarande för höga och våra kassaflöden räcker inte till att hantera vår svaga balansräkning, berättar Martin Alsander, koncernchef Stampen Media Group, i ett pressmeddelande.

- Nu när hela bilden kring bolagets avbetalningsplaner är på plats är vår bedömning att koncernen inte kan möta alla sina förpliktelser framåt. Därför har vi beslutat om att ansöka om rekonstruktion, säger han.

Ambitionen är att med en rekonstruktion få en nystart som på lång sikt ska rädda verksamheterna, jobben och journalistiken. Rekonstruktionsansökan omfattar samtliga medieverksamheter inom Stampen Local Media, tryckeriverksamheten i V-TAB, distributören VTD, Modern Women Media och moderbolaget Stampen AB.

Under tiden för rekonstruktionen, som beräknas pågå under sommaren, fortsätter verksamheten i vanlig ordning. Enligt koncernen kommer varken läsare, prenumeranter, annonsörer eller kunder påverkas.

Efter katastrofala siffror 2014, där koncernen backade med dryga 400 miljoner kronor, noterades ett avsevärt bättre resultat i fjol. Vilket var följden av omfattande förändringar inom verksamheterna, där målsättningen var minskade kostnader och en renodlad samt effektiviserad verksamhet. 

Sedan den nya ledningen tillträde under april 2014 har omkring en halv miljard kronor betalats av bankskulden samtidigt som huvudkontorets kostnader halverats och tio bolag överlåtits.

- Vi har under de senaste två åren arbetat med att sänka skuldsättningen samtidigt som vi har genomfört omfattande besparingar och rationaliseringar för att skapa en uthållig lönsamhet. Det har lyckats men vår skuldsättning är fortfarande för stor och vi behöver en möjlighet till en nystart så att verksamheterna kan leva vidare, säger Peter Hjörne, styrelseordförande och huvudägare Stampen.

Rekonstruktionen leds av koncernchef Martin Alsander tillsammans med en rekonstruktör. Föreslagen rekonstruktör är Christian Andersch vid Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg.