För en tid sedan förlorade Sjuntorp en av sina två återvinningsstationer. Nu har senaste bygglovsansökan för en station vid Konsum avslagits. Det skriver TTELA.

Efter att en markägare intill Coop Konsum i Sjuntorp sade upp arrendeavtalet om återvinningsstationen intill butiken, fick Trollhättan Energi ett tillfälligt bygglov för att flytta stationen till kommunal mark - endast en bit bort.

Flytten av stationen resulterade dock i flertalet överklaganden från grannar, varpå Länsstyrelsen upphävde beslutet om tillfälligt bygglov. Trollhättan Energi var snabba med att i stället ansöka om ett permanent bygglov på samma plats. Något som nu har avslagits av byggnads- och trafiknämnden. Det då kommunpolitikerna inte längre anser Danska Vägen vara en optimal plats för en station.

Huruvida Sjuntorp får tillbaka sin andra återvinningsstation är därmed oklart i dagsläget.