Trollhätteborna har fått säga sitt. Nu ska de tre förslagen på Nya Drottningtorget slås samman till ett.

Fler än 1 000 trollhättebor har uttryckt sig om de tre förslag på framtidens Drottningtorg som presenterats under en dryg månad i Odenhuset. Nu ska kommunpolitikerna överlägga hur Det Gröna Torget, Framtidens Torg och Vardagsrummet bäst slås i hop till ett enda torg.

Den politiska styrgrupp som arbetat med projektet sedan starten samlas i början av nästa månad för att diskutera de olika förslagen och hur de kan kombineras. De synpunkter som lämnats in av trollhätteborna kommer vara vägledande. 

Efter mötet blir trollhättebornas åsikter offentliga och arkitekterna påbörjar ritningen av det kombinerade förslaget. Nya Drottningtorget presenteras därefter under festliga former vid Trollhättans födelsedagskalas den 21 augusti.

Det slutgiltiga beslutet om Nya Drottningtorgets utformning fattas av kommunfullmäktige senare i vinter. En byggstart är förväntad till våren nästa år.