Nevs har ingått ett formellt avtal om delägande i New Long Ma - en kinesisk tillverkare av transportbilar.

Nevs blir enligt avtalet ägare av hälften av aktierna i det kinesiska bolaget. Dessutom går State Research Information Technology (SRIT) in som ägare av 15 procent. Den nuvarande ägaren Fuijan Motors Group står kvar som ägare av 20 procent av aktierna.