Trollhättans Stad gör en ny satsning för att möta trycket på barnomsorgen.

För att kunna minska storleken på barngrupperna i förskolan behöver fler öppnas i centrum. Redan i augusti står en tillfällig förskola klar i Hjortmossen. Det tillfälliga bygglovet sträcker sig över fem år och här ska totalt 80 barn få plats till höstterminen.

- Den här lösningen gör vi för att tillgodose det stora söktrycket på förskoleplatser i centrum. Ur ett stadsövergripande perspektiv kan det här hjälpa till att hålla nere eller till och med minska barngruppernas storlek i hela staden, säger förskolechef Bernt Ljungquist i ett pressmeddelande.