Kommunstyrelsen har nu gett grönt ljus för Nya Sylteskolan - som blir Trollhättans största grundskola.

Nybyggnation framför ombyggnation blev kommunstyrelsens beslut när Sylteskolans framtid låg på bordet. I början av nästa vecka förväntas kommunfullmäktige ge klartecken för lokalplanering, projektering och upphandling av den nya skolan.

Det har länge varit trångt i Sylteskolans korridorer samtidigt som elevantalet har ökat i rasande takt. Den 12 500 kvadratmeter stora skolan blir nu närmare 6 000 kvadratmeter större - med plats för omkring 1 000 elever. Vilket gör Nya Sylteskolan till kommunens största grundskola. På området kommer det bland annat uppföras särskola, ny idrottshall och fritidsgård. Dessutom kommer stadsdelsbiblioteket inrymmas i skolanläggningen.

Byggstart planeras till början av mars månad nästa år och arbetet kommer ske i etapper för att undervisningen hela tiden ska kunna hålla i gång. Innan dess att den nya skolan står klar kommer den akuta situationen lösas med moduler, som ska finnas på plats lagom till höstterminens start.

Nya Sylteskolan förväntas stå klar i oktober 2022.