Det är nu fritt fram för stadsodling.

Kommunfullmäktige har nu godkänt de riktlinjer gällande att odla på en bit mark i direkt anslutning till centrala Trollhättan.

- Det här känns spännande. Vi har haft en del förfrågningar om stadsnära odling och i andra kommuner som Kungsbacka och Malmö har det slagit väl ut. Nu får vi se hur stort intresset är i Trollhättan, kommenterar byggnads- och trafiknämndens ordförande Peter Andersson i ett pressmeddelande.

För att få börja med stadsnära odling är det första kravet att bilda antingen en förening eller en organisation. Nästa steg blir att ta kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen och föreslå odlingsbar mark.

- Grundregeln är att området ska ligga minst fem meter från allmän väg och tio meter från närmsta bebyggelse. Stadens "finparker" och områden som är av betydelse för allmänhetens lek och spontanidrott är inte heller aktuella, säger Andersson.

Ytterligare krav för stadsodling är att om drivbänkar uppförs får dessa ej utformas på så sätt att de är skadliga för människor eller djur. Dessutom är det förbjudet att tillämpa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

De första 100 som ansöker om stadsodling kommer eventuellt tilldelas en pallkrage att använda för sin odling.