Mellan den 25-27 maj anordnar Trollhättan tillsammans med Göteborg en EU-konferens om omställning efter en kris och tillverkningsindustrins framtid.

Under dagarna tre ska städerna dela med sig av sina erfarenheter berörande omställning och teknikindustrin. I Trollhättan, som under torsdagen arrangerar seminarium i Innovatum Teknikpark, kommer frågor som om hur en region kan återhämta sig efter en kris samt om vad som hände i Trollhättan efter Saab-konkursen diskuteras och besvaras.

- Stort fokus kommer att ligga på hur vi arbetade i Trollhättan och regionen i samband med Saabs konkurs, men det kommer också att diskuteras andra intressanta omställningsarbeten, bland annat från Opel i Bochum och Nokia i Saloregionen, berättar Annika Wennerblom, stadsdirektör Trollhättans Stad, i ett pressmeddelande.