Trollhättans Stad har förlängt samarbetet med Gotanet som förser stadens centrala delar med Wifi.

Sedan tre år tillbaka kan trollhättebor och besökare surfa fritt i stora delar av centrum. Nu har kommunen valt att fortsätta sin satsning på öppet Wifi.

- Vi ser det som en viktig del i infrastrukturen och en god service till både besökare och invånare. Vi har i dag 25 aktiva accesspunkter i centrala Trollhättan, och användandet ökar stadigt för varje år, berättar Annika Wennerblom, stadsdirektör Trollhättans Stad.

Samarbetet med Gotanet, som står för den tekniska kompetensen med infrastruktur och mjukvara, förlängs nu med ytterligare tre år.

- Trollhättans Stad har varit i framkant med öppet Wifi i offentlig miljö och vi ser det som väldigt spännande att få bidra till den fortsatta utvecklingen i kommunen, hälsar Per Frykner från Gotanet.

I dagsläget omfattar nätverket en övervägande del av stadskärnan, där de yttersta gränserna går vid fallområdet i söder, resecentrum i norr, Spikön i väster samt Högskolan Väst i öster.